Persberichten

Uitreiking De Andere Gids aan het college
Burgemeester Ank Bijleveld-Schouten heeft namens het college 'De Andere Gids' in ontvangst genomen. Jo van der Veen, bedenker en mede-maker van de gids reikte de gids uit op het Floriadeterrein. Een…
Hoeveel bomen staan er in het gebied? Zijn er archeologische waarden in de bodem? Liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog? Voordat je een plan voor een nieuwe wijk als Pampushout kunt…
Op zondag 19 juni zijn meer dan 100 groene locaties in en rondom Amsterdam en Almere open voor publiek. Dit is de eerste keer dat een Open Groen Dag plaats vindt, een dag met open huizen en uiteraard…
Gemeente Almere kiest voor beeldend kunstenaar Sachi Miyachi om een nieuw landschapskunstwerk voor Almere te maken. Een adviescommissie, begeleid door de Stichting Land Art Flevoland, heeft gekozen…
Op zondag 19 juni brengt Almere het verleden tot leven tijdens De Archeologiedagen 2022. Hoewel Almere nog een jonge stad is, ligt er een rijke geschiedenis onder haar voeten. Zo zijn er…
We zijn blij met het grote aantal deelnemers dat zich voor de derde wandeling op 21 juni 2022 in Pampushout heeft aangemeld. Helaas is het maximum aantal deelnemers bereikt en kun je je hiervoor niet…
Verspreid in de Nederlandse grond- en waterbodem bevinden zich nog overblijfselen uit de tweede wereldoorlog. De gemeente Almere wil ervoor zorgen dat deze oorlogsresten geen onacceptabel risico…
Nu de Floriade Expo 2022 van start is gegaan, draait ook het Floriade Werkbedrijf op volle toeren. De samenwerking tussen de gemeente Almere, Randstad en het UWV heeft ervoor gezorgd dat tot nu toe…
De handhavers van Stadstoezicht Almere dragen met hun taken en aanwezigheid bij aan het leefbaar houden van onze stad. Een onderdeel hiervan is het preventief voorkomen van overtredingen door…
Ook deze week is er weer nieuws over ontwikkelingen rondom plangebied Pampushout, want er gebeurt veel. Zoals de eerste boswandeling voor belangstellenden, met uitleg en volop ruimte voor het gesprek…