Pilot parkeerhandhaving met scanauto

Gemeente Almere is vanaf 1 september gestart met een pilot om met een scanauto de parkeercontrole van het betaald parkeren in het centrum van Almere Stad en Almere Buiten uit te voeren. Verwachting is dat door gebruik van de scanauto de handhavers efficiënter ingezet kunnen worden. Gedurende de pilot zal onder meer de diverse processen uitvoerig getest worden, maar ook hoe de scanauto zo efficiënt mogelijk ingezet kan worden. 

Handhaving met scanauto's: hoe gaat dat?

We hebben 1 scanauto rijden in Almere. Deze scanauto rijdt 7 dagen per week in de gebieden met betaald parkeren. Dus alle parkeerplekken worden regelmatig op verschillende tijden gecontroleerd.

De scanauto scant het kenteken en controleert of er digitaal parkeerrecht is (digitale vergunning of bijvoorbeeld aangemeld bij belparkeren). Is dit niet het geval dat komt er een melding binnen bij Stadstoezicht en zullen handhavers ter plekke nog een “fysieke” controle doen. Bijvoorbeeld door te kijken of er parkeerticket ligt op het dasboard, geldige gehandicaptenparkeerkaart of andere vorm van parkeerrecht is (bijvoorbeeld fysieke ontheffing). Blijkt uit de  “fysieke” controle dat er alsnog geen parkeerrecht is, dan zal er binnen enkele weken na de overtreding de naheffingsaanslag thuis gestuurd worden. Je krijgt geen parkeerbon meer onder de ruitenwisser. Tijdens de pilot wordt er nog wel een flyer onder de ruit gelegd met informatie en mededeling dat er een naheffingsaanslag volgt. Er volgt altijd nog een extra digitale check volgend in de nacht op de controle of er geen tijdelijke storing was, waardoor er geen digitaal “recht” zichtbaar was.  Mocht hieruit blijken dat er wel parkeerrecht was, dan zal de naheffingstoeslag uiteraard niet doorgezet worden.

Tussen het moment van het scannen van het kenteken en de controle zit een vertraging. Dit is om te voorkomen dat mensen een bon krijgen die net aan het betalen waren.

De scanauto maakt een foto van het kenteken en de omgeving. Is er wel parkeerrecht dan zullen de beelden niet door het systeem doorgezet worden. Dus alleen foto’s van de omgeving waarin het voertuig staat en het kenteken worden dan doorgezet naar de handhaver. Als er andere voertuigen of personen op de beelden staan, worden deze automatisch onherkenbaar gemaakt (blurren, wordt dat genoemd)

Met het versturen van uw reactie verklaart u dat u akkoord gaat met de voorwaarden voor reageren.