Kwartaalrapportage 2e kwartaal 2021

Het college heeft afgelopen dinsdag met de financiële rapportage over het tweede kwartaal van 2021 ingestemd. Het is voor het eerst dat het college een financiële kwartaalrapportage aanbiedt aan de gemeenteraad. Het college wil de gemeenteraad op deze manier sneller infomeren over de financiën van de gemeente.

In de rapportage staan de financiële mee- en tegenvallers uit het tweede kwartaal. Het college stelt voor om de begroting aan te passen. Het college brengt ook de gevolgen van corona in beeld. De grootste tegenvaller in dit kwartaal is € 12 miljoen extra die nodig is voor de Floriade. De grootste meevaller is € 7 miljoen extra geld van het Rijk voor het sociaal domein.

De hier de complete kwartaalrapportage.

Met het versturen van uw reactie verklaart u dat u akkoord gaat met de voorwaarden voor reageren.